Wakaf Perumahan

Bank Islam Malaysia BHD

Pulau Pinang, Malaysia

  • Sasaran Kutipan

    RM300,000.00

  • Kutipan Terkini

    RM218,711.13

Kutipan Terkini:
73%
Perkembangan Projek:
0%
×

Borang myWakaf

Saya telah membaca dan bersetuju dengan segala Terma dan Syarat

-Nilai minimum setiap project adalah RM 10.00
-Nilai Wakaf tidak boleh melebihi RM 30,000.00
-Setiap transaksi akan dicaj sebanyak RM 0.50

BACK
Tunaikan Wakaf

About the campaign creator

×
Bank Muamalat
Kelantan, Malaysia
0 Campaigns | 0 Loved campaigns

Contact Info

Social Link

Latar Belakang Kempen

Sektor

Pelaburan

Tujuan

Untuk memperoleh harta kediaman yang telah siap melalui perjanjian persendirian daripada individu yang mengalami masalah kewangan (cnth:individu yang tidak lagi mampu untuk terus membayar ansuran kepada pemiutang mereka).Harta itu akan diisytiharkan sebagai wakaf di bawah agama Islam negeri Majlis dan akan disewakan secara jangka panjang.

Pemajak jangka panjang akan membayar jumlah pajakan terlebih dahulu yang mungkin melalui mendapatkan kemudahan perbankan. Amaun pajakan akan digunakan untuk memperoleh harta kediaman lain dan proses yang sama akan diulang (sebahagian daripada jumlah pajakan akan digunakan untuk pengagihan segera untuk bantuan pendidikan atau kesihatan/perubatan)

Impak

Projek ini dijangka akan menghasilkan impak seperti di bawah:

1. Pemerolehan harta akan mengurangkan beban pemilik yang tertekan daripada keterhutangan mereka dan mereka akan dapat menyelaraskan semula kemampuan mereka.
2. Penukaran harta kediaman yang diperoleh kepada harta wakaf akan memberi peluang pemilikan perumahan kepada orang lain dalam bentuk pajakan jangka panjang.
3. Proses yang berulang akan melipatgandakan pemilikan harta wakaf di negeri maju seperti Pulau Pinang. Dalam mengenal pasti harta tanah, keutamaan diberikan kepada harta benda bermasalah di kawasan bandar.
4. Perkadaran jumlah tertentu untuk bantuan pendidikan atau kesihatan/perubatan akan dapat memberikan bantuan berkala dan segera ke arah tujuan yang melibatkan pelbagai penerima. Ini menjadi faedah sampingan kepada masyarakat di bawah projek ini.

Pecahan Kos

No Item Kos (RM)
1 Pemerolehan 250,000.00
2 Yuran pemerolehan undang-undang dan lain-lain 20,000.00
3 Baiki 30,000.00
Jumlah 300,000.00

Tarikh Mula

12 November 2020

Ahli JMC

Pengerusi
YB Dato' Ir. Haji Ahmad Zakiyuddin Abdul Rahman - Yang Dipertua, Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang

Timbalan Pengerusi
Ustaz Mohd Nazri Chik - General Manager, Strategic Relation, Bank Islam

Ahli Jawatankuasa
1. Ustaz Rosidi Hussain - Ketua Pegawai Eksekutif, Wakaf Pulau Pinang
2. Huzaimi Ghazali - Pengurus Baitulmal, Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang
3. Ustaz Mohd Faiz Rahim - Ketua Jabatan Shariah, Affin Islamic
4. Rosli Suparlan - Pengurus Perhubungan Kanan, Strategik Perniagaan, Wilayah Utara, Affin Islamic
5. Abdul Ghani Abd Wahab - Pengurus Kanan Deposit, Wilayah Utara, Bank Islam

Perkembangan Projek