WAQF OF SOLAR DOME DRYER FOR FISHERMEN AND FARMERS COMMUNITY

AIBIM myWakaf

Malaysia

Sasaran Kutipan
RM1,500,000.00
Kutipan Terkini
RM96,160.00
Kutipan Terkini:
6%
Perkembangan Projek:
0%

Wakaf Perumahan

Bank Islam Malaysia BHD

Pulau Pinang, Malaysia

Sasaran Kutipan
RM300,000.00
Kutipan Terkini
RM217,321.13
Kutipan Terkini:
72%
Perkembangan Projek:
0%

Inap Wakaf

Bank Muamalat Malaysia Bhd

Kedah, Malaysia

Sasaran Kutipan
RM2,400,000.00
Kutipan Terkini
RM22,635.00
Kutipan Terkini:
1%
Perkembangan Projek:
0%

Klinik Gigi Bergerak Wakaf Selangor Muamalat - Universiti Malaya

Bank Muamalat Malaysia Bhd

Selangor, Malaysia

Sasaran Kutipan
RM1,000,000.00
Kutipan Terkini
RM27,685.50
Kutipan Terkini:
3%
Perkembangan Projek:
0%

Sekolah Menengah Islam Seremban (SMI Seremban)

Bank Muamalat Malaysia Bhd

Negeri Sembilan, Malaysia

Sasaran Kutipan
RM5,000,000.00
Kutipan Terkini
RM244,102.24
Kutipan Terkini:
5%
Perkembangan Projek:
20%