Institusi Perbankan Islam Pelopori Usahasama Membangun Dana Wakaf

Industri perbankan Islam telah melangkah setapak lagi dalam usaha memajukan ekonomi Islam setelah wakil-wakil daripada enam (6) institusi perbankan Islam memeterai Perjanjian Usahasama Strategik Dana Wakaf yang di adakan di pejabat Persatuan Institusi Perbankan Islam Malaysia (AIBIM) semalam. Kerjasama strategik di antara Affin Islamic Bank Berhad, Bank Islam Malaysia Berhad, Bank Muamalat Malaysia Berhad, Bank…