Rumah Wakaf Habibah, Kuching

RHB Islamic Bank Bhd

Sarawak, Malaysia

  • Sasaran Kutipan

    RM291,586.00

  • Kutipan Terkini

    RM472,625.83

Kutipan Terkini:
100% (Selesai)
Perkembangan Projek:
100% (Selesai)
×

Borang myWakaf

Saya telah membaca dan bersetuju dengan segala Terma dan Syarat

-Nilai minimum setiap project adalah RM 10.00
-Nilai Wakaf tidak boleh melebihi RM 30,000.00
-Setiap transaksi akan dicaj sebanyak RM 0.50

BACK

About the campaign creator

×
Bank Muamalat
Kelantan, Malaysia
0 Campaigns | 0 Loved campaigns

Contact Info

Social Link

Latar Belakang Kempen

Sektor

Pendidikan

Latar Belakang

Nama Al-Bait dicadangkan oleh Tabung Baitulmal Sarawak, yang secara harfiah bermaksud "rumah". Nama itu juga selaras dengan Tabung Baitulmal Sarawak yang mengandungi perkataan "Bait". Rumah Wakaf Habibah, Kuching merupakan penerima manfaat di bawah projek ini. Rumah Wakaf Habibah merupakan kerjasama antara Tabung Baitulmal Sarawak (TBS) dan Pertubuhan Kebajikan Baiturrahmah, Kuching (PKB). TBS menyediakan premis wakaf sementara operasi dikendalikan oleh PKB. Rumah Wakaf Habibah ditubuhkan untuk memupuk dan memberi pendidikan Islam kepada anak-anak yang kebanyakannya muallaf dan yatim piatu. Pada masa ini 14 kanak-kanak dari kawasan luar bandar di Sarawak berada di bawah jagaan mereka. Institusi ini beroperasi terutamanya pada sumbangan orang ramai.

Pernyataan Permasalahan

Terdapat banyak sekolah Tahfiz dan institusi kebajikan yang dikendalikan swasta yang memerlukan penambahbaikan untuk beroperasi dengan lebih cekap.

Projek ini bertujuan untuk membantu penerima dengan perbelanjaan modal yang mahal tetapi perlu - seperti membuat perubahan struktur seperti membina pintu keluar kecemasan untuk mematuhi keperluan keselamatan kebakaran dan membeli kenderaan untuk pengangkutan kanak-kanak.

Impak

Rumah Wakaf Habibah (menguruskan 14 orang anak) i. Sebuah van telah dibeli pada 13 Januari 2020 untuk pengangkutan harian anak-anak ke sekolah. ii. Rumah itu telah dinaik taraf sepenuhnya pada 15 Oktober 2020 yang telah menghasilkan persekitaran yang lebih kondusif dan selamat.

Pecahan Kos

No Item Kos (RM)
1 Pendahuluan 7,789.00
2 Kerja Merobohkan 3,684.00
3 Dinding sekatan papan simen baru 16,548.00
4 Kerja Elektrik 5,140.00
5 Pengubahsuaian tingkat bawah 12,105.00
6 Tangga keselamtan 18,368.00
7 Kawasan tandas dan tangki septik baru 73,029.00
8 Bilik darjah baru 63,256.00
9 Cas reka bentuk 6,667.00
Jumlah 206,586.00

Beli Van

No Item Kos (RM)
1 Golden Dragon Van 85,000.00
Jumlah 85,000.00

Tarikh Mula

27 March 2018

Kontraktor yang dilantik oleh TBS

  • Kontraktor : Bela Sempurna Sdn Bhd

Ahli JMC

Pengerusi Datuk Haji Abg Mohd Shibli Haji Abg Mohd Nailie - Ketua Pegawai Eksekutif, TBS
Ahli Jawatankuasa: 1. Bolhassan Iskandar Taibi - Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif, TBS 2. Sulaiman Haji Mahili - Ketua, Sektor Kewangan, TBS 3. Abg Faisal Haji Abg Marzuki - Ketua, Sektor Pembangunan, TBS 4. Dato' Adissadikin Ali - Pengarah Urusan/Ketua Pegawai Eksekutif, RHB Islamic 5. Ahmad Rizal Lope Zainal Abidin - Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif, RHB Islamic 6. Ahmad Mukarrami Ab Mumin - Ketua Bahagian Penasihat Syariah, RHB Islamic 7. Othman Ahmad - Ketua, Penyelesaian Inovatif Perniagaan, RHB Islamic

Perkembangan Projek