Dana Wakaf Al-Bait

RHB Islamic Bank Bhd

Sarawak, Malaysia

Sasaran Kutipan
RM500,000.00
Kutipan Terkini
RM224,979.53
Kutipan Terkini:
45%
Perkembangan Projek:
56%

Inap Wakaf

Bank Muamalat Malaysia Bhd

Kedah, Malaysia

Sasaran Kutipan
RM2,400,000.00
Kutipan Terkini
RM4,890.00
Kutipan Terkini:
0%
Perkembangan Projek:
0%

Klinik Gigi Bergerak Wakaf Selangor Muamalat - Universiti Malaya

Bank Muamalat Malaysia Bhd

Selangor, Malaysia

Sasaran Kutipan
RM1,000,000.00
Kutipan Terkini
RM17,930.00
Kutipan Terkini:
2%
Perkembangan Projek:
0%

Sekolah Menengah Islam Seremban (SMI Seremban)

Bank Muamalat Malaysia Bhd

Negeri Sembilan, Malaysia

Sasaran Kutipan
RM5,000,000.00
Kutipan Terkini
RM22,803.19
Kutipan Terkini:
0%
Perkembangan Projek:
20%

Wakaf Bot

Maybank Islamic Bhd

Perak, Malaysia

Sasaran Kutipan
RM200,000.00
Kutipan Terkini
RM73,796.00
Kutipan Terkini:
37%
Perkembangan Projek:
0%

Wakaf Perumahan

Affin Islamic Bank & Bank Islam Malaysia Bhd

Pulau Pinang, Malaysia

Sasaran Kutipan
RM300,000.00
Kutipan Terkini
RM1,695.00
Kutipan Terkini:
1%
Perkembangan Projek:
0%

Perkhidmatan Hemodialisis HTF

Bank Islam Malaysia BHD

Perlis, Malaysia

Sasaran Kutipan
RM6,000,000.00
Kutipan Terkini
RM6,000,000.00
Kutipan Terkini:
100% (Selesai)
Perkembangan Projek:
100% (Selesai)

Pusat Hemodialisis MAIDAM

Bank Rakyat

Terengganu, Malaysia

Sasaran Kutipan
RM952,740.00
Kutipan Terkini
RM952,740.00
Kutipan Terkini:
100% (Selesai)
Perkembangan Projek:
90%

Pusat Renovasi Mualaf

Bank Muamalat Malaysia Bhd

Kelantan, Malaysia

Sasaran Kutipan
RM369,632.00
Kutipan Terkini
RM369,632.00
Kutipan Terkini:
100% (Selesai)
Perkembangan Projek:
100% (Selesai)