Maybank Islamic Berhad adalah milik penuh Kumpulan Maybank, bank Islam berlesen dan merupakan penggerak utama dalam produk dan perkhidmatan kewangan Islam di dalam ASEAN. Maybank Islamic menafaat atas sistem dan infrastruktur IT Kumpulan dan rangkaian pengedaran untuk menawarkan perkidmatan kewangan berdasarkan Shariah merentasi setiap pelusok Maybank di Malaysia, serta pusat pusat luar negara di Indonesia, Singapura, Hong Kong, London, Labuan dan Bahrain. Dalam 2017, Maybank Islamic meneruskan penguasaannya atas pasaran tempatan dalam semua segmen perniagaan utama, lantas mengukuhkan kedudukan kepimpinannya dalam jumlah asset, jumlah pembiayaan dan jumlah deposit serta keuntungan.

Untuk maklumat lanjut atas produk dan perkhidmatan Maybank Islamic, sila layari http://www.maybank2u.com.my/Islamic/en/personal/index.page.

Waktu Operasi

9.15 am – 4.30 pm

 

Hotline

1300886688

 

Website URL

www.maybank2u.com.my